Віртуальна виставка – порівняно новий вид інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів. Вона є синтезом традиційного книжкового і новітнього електронного способів презентації інформації.

Запрошуємо ознайомитися з віртуальними виставками

Постать, що єднає Україну"

(Віртуальна виставка до 200-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка)

«Ми чуємо тебе,Кобзарю, крізь століття,
І голос твій нам душі окриля.
Встає в новій красі, забувши лихоліття,
Твоя, Тарасе, звільнена земля.»

В.Симоненко

В історії кожного народу є імена, які становлять його славу, велич і національну гордість. Саме таким і є для України ім'я безсмертного Кобзаря - Тараса Григоровича Шевченка.

Розділ 1. «У славі живій Кобзаря»

«Літа йдуть нестримною ходою,
Але твій спів, як сонце не погас,
Ти з нами йдеш в бою і після бою,
Великий наш, безсмертний наш, Тарас»

Чанін С.В. Великий рід великої людини. Науково-популярний нарис. – К.: ТОВ «Елібре», 2008. – 160 с.

83.34Укр1
Ч-18
Автор використав документальні та мемуарні джерела, відстежив поворотні моменти в долі українського класика, маловивчені лінії двоюрідних родичів поета. У 2-й частині представлено історичне дослідження про рідного брата Г.І.Шевченка – Омеляна, переведеному в херсонський маєток В.В.Енгельгардта близько 1820 року. Показані долі людей, які належать до роду Омеляна Івановича Шевченка.

Дзюба І. Тарас Шевченко. Життя і творчість. –К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 716 с.

83.34Укр1
Д 43
Автор прагнув охопити весь обшир літературної та громадянської діяльності великого сина України в широкому історичному й естетичному контексті, розкрити центральне місце Шевченка в усьому національному житті, з’ясувати природу його магнетичної влади над поколіннями українців.

Костенко А. За горами, за горами: художньо-документальна оповідь. –К.: Рад. письменник, 1984. – 455 с.

83.34Укр1
К 72
Книга присвячується життю і творчості письменника під час заслання, його участі в наукових експедиціях на Аральському морі та в горах Каратау і Актау.

Білинська, Марія Леонтіївна. Грає Кобзар, виспівує; [літ. переказ О. І. Пархоменка]. - К. : Муз. Україна, 1981. - 129 с. :іл., нот. - (Серія «Письменник і музика»).

85.310.004.5(4УКР)
78(477)
Б61
У книзі розповідається про роль народної пісні та професіональної музики в житті і творчості Т. Г. Шевченка. Аналізується взаємозв’язок поетичних творів великого Кобзаря з українською народнопісенною творчістю, дається широкий огляд дореволюційної та радянської музичної шевченкіани. Розрахована на учнів та вчителів музики і літератури педагогічних училищ та інститутів, широке коло читачів.

Ковтун Ю. Тарасові музи. –К.: Україна, 2003. – 207 с.

83.34Укр1
К 56
У науково-популярній книзі розповідається про жіноцтво, яке оточувало Тараса Шевченка, його сердечні почуття, його музи, що надихали великого поета, художника на створення геніальних поезій і невмирущих полотен, про музу всього його життя, якою була для нього Україна.

«І стежечка, де ти ходила»: Науково-популярне та літературно-художнє видання про перше й останнє кохання Тараса Шевченка. /Упоряд. В.А.Оваденко. –К.: Слов’янський град, 2002. – 32 с.

83.34Укр1
І-11
Це схвильована розповідь наших сучасників про життя і творчість, перше й останнє кохання геніального поета, образ жінки – жінки-матері, сестри, дружини, нареченої в літературній і мистецькій спадщині Великого Кобзаря.

Зоре моя вечірняя… Т.Г.Шевченко й одвічна жіноча таїна /Упоряд. В.А.Оваденко. –К.: Слов’янський град, 2002. – 136 с.

83.34Укр1
З-86
Книга присвячена одній із найбільш складних, відповідальних і делікатних тем Шевченкіани: «Жінки і кохання в житті Т.Г.Шевченка». Видання входить до триптиха про Т.Г.Шевченка і започатковує Шевченкіану «Слов’янського граду».

Касіян, Василь Ілліч. Пророк : літ.-мистец. книга / [іл. В. І. Касіяна ; літ.-мистец. есе Я. П. Гояна ; ред., підготов. іл. О. Б. Гоян]. - К. : Веселка, 2006. - 430 с. : іл. - (Серія «Бібліотека Шевченківського комітету»).

85.153(4УКР)6-8
К28
Сяйливе слово пророк дало назву новій книжці, унікальній в українському книговиданні, національному мистецтві й шевченкознавстві. Уперше в Україні відкривається скарбниця народу - Шевченкіана видатного художника, академіка, першого із митців лауреата Шевченківської премії Василя Касіяна. Щедро ілюстрований літопис життя і геніальної творчості Тараса Шевченка. Книгою про Тараса Шевченка віддано шану Василеві Касіяну в 110-ту річницю його народження.

Цвілюк С.А. Історична мудрість Великого Кобзаря. Історизм і соціально-політичний вимір епічних творів Тараса Шевченка. –Одеса: Маяк. 2008. – 312 с.

83.34Укр1
Ц 28
У творчому доробку виділяються епічні твори, у яких з надзвичайною силою поетичного осмислення і зображення подано сторінки героїчної й глибоко драматичної минувшини українського народу, його боротьби за національну свободу. Поеми й вірші історичної, історико-революційної та соціально-політичної проблематики це вершинне досягнення геніального поета. Світ козаччини, героїка боротьби проти ворогів України превалює в усій його творчій спадщині.

Єфремов С.О. Шевченкознавчі студії. – К.: Україна, 2008. – 365 с.

83.34Укр1
Є 92
До видання ввійшли вперше зібрані разом його шевченкознавчі твори (від 1899 р. до арешту в1929-му) – як фундаментальні наукові праці, так і оригінальні розвідки, полемічні статті, рецензії на тогочасні публікації, що стосуються життя і творчості Кобзаря.

Розділ 2. «Мистецький світ Т.Г.Шевченка»

«… живу, учусь,
нікому не кланяюсь»

Т.Г.Шевченко

«На тебе дивлюся, на тебе молюсь». /Упоряд. В.А.Оваденко. – К.: Слов’янський град, 2002. – 24 арк..

83.34Укр1
Н 12
«Гарні жіночі портрети Шевченка. Видно, цими портретами він захоплювався. Жіночі фігури в ньому легкі, граціозні й виглядають з полотна рел’єфно, ніжно і жваво. Подуви романтизму відбивалися на мрійливій натурі Шевченка. Шевченко в жінках закохувався навіть поза очі – тим-то його жіночі портрети й пройняті таким жаром. Вони писалися наче без старання, ніби жартуючи і вигріваючи великим талантом». Шевченка.

Антонович Д.В. Шевченко – маляр. –К.: Україна, 2004. – 272 с.

83.34Укр1
А 72
В книзі детально аналізується малярська творчість Тараса Шевченка, стрижнем якої була велика, безмежна, сильніша за все любов художника до України.

Вічний як народ. Не вмирає душа наша, не вмирає воля…: Сторінки до біографії Т.Г.Шевченка. –К.: Либідь, 1998. – 272 с.

83.34Укр1
В 54
В книзі висвітлено сторінки життя та творчості Кобзаря, хрестоматійно відомі теми доповнюють і поглиблюють раніше не опубліковані документи, спогади сучасників Т.Г.Шевченка, а також репродукції з його картин, офортів, автографи тощо.

Яцюк В. Живопис – моя професія: Шевченкознавчі етюди. –К.: Рад. письменник, 1989. – 302 с.

83.34Укр1
Я 94
Книга присвячена малярській спадщині Т.Г.Шевченка. У ній досліджуються особливості творчої праці художника, розповідається про історію створення ним картин та малюнків, уточнюється час і місце їх виконання, по-новому прочитуються деякі сторінки творчої біографії митця.

Паламарчук Г.П. Нескорений Прометей. Творчість Шевченка-художника 1850-1857 років. –К.: Мистецтво, 1968. – 111 с.

85.153(4УКР)6-8
П 14
Автор дає розгорнутий аналіз творів Т.Г.Шевченка і розповідає про характерні особливості кожного жанру. Також підкреслює, що твори 1850-1857 р.р., демонструючи великі досягнення митця, свідчать разом з тим про його останнє формування як художника-демократа.

Розділ 3. «Вінок Т.Шевченкові»

«Над широким Дніпром у промінні блакить
і висока і тиха могила.
В тій могилі співець незабутній лежить,
що народу віддав свої сили…»

В.Сосюра

Вінок Шевченкові: Із віршів українських, галицьких, білоруських і польських поетів. -/ Авт. Передм. М.Комаров. – Репринт. Видання. – Одеса: Друк, 2001. – 336 с.

883.34Укр1
В 49
До Дня пам’яті Великого Кобзаря, вшановуючи 187-му річницю від дня його народження., Одеська державна наукова бібліотека ім.. М.Горького здійснює репринтне видання збірки «Вінок Т.Шевченкові», упорядкованої відомим українським бібліографом М.Ф.Комаровим.

Шевченко і світ: Літературно-критичні статті. –К.: Дніпро, 1989. – 316 с.

83.34Укр1
Ш 37
У збірнику йдеться по світову славу Т.Шевченка. Автори простежують, як відкривали, сприймали, перекладали, інтерпретували творчість геніального українського поета в слов’янському світі, Західній Європі, Латинській Америці.

«Я дуже щиро Вас люблю…»: Шевченко у розповідях сучасників /Упоряд., передм. О.В.Ковалевського. –Х.: Прапор, 2004. – 352 с.

83.34Укр1
Я 11
Основою збірника стала повість В.М.Репніної (1808-1891) про Т.Г.Шевченка, з яким вона познайомилася в своєму родовому маєтку 1843 року в Яготині на Полтавщині. Доповнює збірник цілий масив спогадів сучасників Шевченка про нього, серед яких відомі імена - П.Куліш, М.Костомаров, І.Тургенев, М.Лєсков та ін..

Шевченкова криниця: Збірник афоризмів із творів Тараса Шевченка. /Вступ. Слово Л.І.Андрієвського. Упоряд. В.Дорошенко, Т.В.Майданович. –К.: Криниця, 2003. – 288 с.

84.4УКР1
Ш 37
Це збірник найвідоміших, особливо яскравих і змістовних висловів (афоризмів) і ширших уривків із поетичних творів Тараса Шевченка та його прозової спадщини. Ця книга має теоретичне і практичне значення для всіх шанувальників української літератури, які зможуть більш ефективно використати творчі надбання Т.Г.Шевченка в навчання та повсякденній діяльності.
Кiлькiсть переглядiв: 107

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.